Miksi?

Miksi ympärisövastuun ja yrityksesi hiilijalanjäljen laskenta ja vastuullisuuden osoittaminen on tärkeätä?

Kolme ajankohtaista huomiota vastuullisuudesta pk-yrityksen ja myös toiminimi yrittäjien kannalta.

Mikä rooli vastuullisuudella on yrityksen menestymisen kannalta? Tiedämme, että tämä kysymys on suuressa osassa pk-yrityksissä yrittäjän mielessä ja monella tämä kolkuttaa yrittäjien takaraivossa asiana, johon pitäisi ehtiä kunnolla paneutumaan. "Jotain tarttis tehdä"

Jos et vielä ole ehtinyt asiaan perehtyä, lue tästä kolme tärkeää näkökulmaa tähän päivänpolttavan asiaan liittyen.

1. Aloita selvittämällä mikä on pitkällä tähtäimellä oleellista sinun yrityksesi kannalta?

Jokaisen yrittäjän on viisasta pysähtyä pohtimaan ja ymmärtää, mitkä vastuullisuus asiat ja teot ovat oleellisia  juuri sinun liiketoiminnan kannalta. Tähän saattaa vaikuttaa esimerkiksi, onko yritykselläsi tarve päästä tai pitää nykyinen paikkansa isojen yritysten toimittajana tai alihakkijana. Sinun tulee päättää, millainen rooli vastuullisuudella on sinun liiketoiminnassa.
Näetkö vastuullisuuteen panostamisen mahdollisuutena kasvattaa yrityksesi arvoa – sekä sidosryhmille että sinulle ja yrityksellesi? Osa yrityksistä on ottanut tavoitteekseen toimia alallaan edelläkävijänä ilmasto- ja ympäristöasioiden näkökulmasta katsoen ja onnistunut tätä kautta kasvattamaan liikevaihtoaan ja myöskin alentamaan kustannuksiaan. Tämän lisäksi tulee pohtia toisesta näkökulmasta, mitkä asiat tulevina vuosina tulee vaikuttamaan omaan yritykseen.

2. Ymmärrä direktiivin ja lain vaikutus

1.1.2024 voimaan tullut vastuu ja kestävyysdirektiivi (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) ja siihen liittyvä  (ESRS, European Sustainability Reporting Standard) koskevat aluksi isompia yrityksiä.
Toimitusketjujen kautta vaikutus ulottuu myös nyt pienempiin yrityksiin. Monilla suuremmilla yrityksillä on nyt jo kunnianhimoisia vastuullisuussitoumuksia ja tavoitteita, jotka on nostettu yrityksen liiketoiminnan kulmakiviksi. Tämä tulee vaikuttamaan sinunkin yritykseen!

Pienet yritykset eivät siis voi tuudittautua siihen, että direktiivissä on kolmen vuoden siirtymäajan helpotuksia sille, miten raportointivelvoitteen piiriin kuuluvien yritysten tulee raportoida tavaroiden ja palveluidensa alihankintaketjustaan. On arvioitu ja tutkittu, että yli 40 prosenttia suurista yrityksistä on jo joutunut vaihtamaan alihankkijoitaan tai toimittajiaan vastuullisuusvaatimusten myötä. Niinpä monille pienille yrityksille kilpailussa menestyminen edellyttää vastuullisuuteen panostamista ja siihen liittyvä raportointikin alkaa jo nyt olemaan arkipäivää.

3. Nyt on aika.

Tee nyt laskelma sekä Vastuuraportti kanssamme vaikka
lakisääteisesti ei pk-yrityksiltä vielä vaadita enempää vastuullisuus- kuin kestävyysraportointiakaan. Kohta vaaditaan, viisi vuotta kuluu nopeasti. Kunkin yrityksen pitää nyt tarkastella oman liiketoimintansa näkökulmasta, minkälaista raportointia niiden kannattaa tuottaa. Mikäli yrityksellä ei ole tarvetta päästä osaksi suurempien yritysten arvoketjuihin, voi yritykselle olla mielekästä lähteä viestimään vastuullisuudestaan vapaamuotoisemmin kanssamme esimerkiksi liittymällä vastuurekisteriimme ja näin osoittaa, että olette matkalla ja tunnistatte vastuunne. Jos taas yritykselle on kriittistä saada asiakkaikseen isoja yrityksiä, on sen panostettava standardin mukaiseen laskentaan ja raportointiin. Tätä varten me olemme olemassa.

Huomaa myöskin, että omasta toiminnasta aiheutuvan hiilijalanjäljen voi myös hyvittää ja näin osoittaa vapaaehtoisesti olevansa vastuullinen yritys. Toki pitää muistaa, että ensin on laskettava ja raportoitava, ennenkuin voi hyvittää eli kompensoida.
cropped-VR-logo.png
Kysy lisää